Εκπαίδευση

Εκπαίδευση για ΜΚΟ

Αυτή η εκπαίδευση αναπτύσσει βασικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση εγγενών προκαταλήψεων στο προσωπικό των ΜΚΟ που εργάζονται στο προσφυγικό. Προωθεί τη βαθύτερη κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών της εμπιστοσύνης, της δικαιοσύνης και της συμμετοχής, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη. 

Στόχοι

Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν:

 

  • Κατανόηση του ποιες μεροληπτικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις μπορεί να υφίστανται όταν εργάζονται με πρόσφυγες και εξάσκηση στον αναστοχασμό αυτών των μεροληπτικών αντιλήψεων.
  • Γνώση των βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στον οργανισμό τους όταν εργάζονται με πρόσφυγες.
  • Βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να καλλιεργήσουν σχέσεις συνεργασίας με τους πρόσφυγες και να προωθήσουν την αυτοσυνηγορία και την αυτάρκεια με τους πρόσφυγες με τους οποίους εργάζονται.

Κοινό

Ανθρωπιστικές ή αναπτυξιακές οργανώσεις που εργάζονται ήδη ή σχεδιάζουν να εργαστούν με πρόσφυγες.

Περιεχόμενο

Η εκπαίδευση αποτελείται από μια προσέγγιση βασισμένη σε διάφορα σενάρια, η οποία επικεντρώνεται στην εξέταση των υφιστάμενων προκαταλήψεων απέναντι στους πρόσφυγες και άλλους νεοαφιχθέντες, υπό το πρίσμα της ρομαντικοποίησης, των συγκαταβατικών συμπεριφορών, και των στερεοτύπων. Αυτές θα διερευνηθούν μέσω εργαλείων των βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ του πελάτη και της κοινότητας με την οποία εργάζεται.

Keen to learn more about the Refugees Are People approach?

Take a look at our training overview below.