Εκπαίδευση

‘εκπαίδευση για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων’

Η εκπαίδευση βοηθά τα άτομα να εντοπίσουν τις εγγενείς προκαταλήψεις που επηρεάζουν τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις με τους πρόσφυγες και άλλους νεοαφιχθέντες (πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες). Στόχος της είναι να προωθήσει μια βαθύτερη κατανόηση της αξίας της δίκαιης αντιμετώπισης κατά την εργασία με τους νεοαφιχθέντες, καθώς και γνώσεις για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι αρχές της εμπιστοσύνης, της δίκαιης αντιμετώπισης, και της συμμετοχής στην πράξη.

Στόχοι

Μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει:

  • Επίγνωση των προβληματικών συμπεριφορών που μπορεί να προκύψουν κατά την εργασία τους με τις κοινότητες των νεοαφιχθέντων.
  • Επίγνωση της σημασίας της διατήρησης μιας αμερόληπτης, σταθερά δίκαιης προσέγγισης στις αλληλεπιδράσεις τους με τους νεοαφιχθέντες.
  • Κατανόηση του ρόλου της δίκαιης συμπεριφοράς στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις κοινότητες των νεοαφιχθέντων και της σημασίας της εκτίμησης των μακροπρόθεσμων συνεπειών των διάφορων ενεργειών.
  • Συνειδητοποίηση των ασυνείδητων προκαταλήψεων που μπορεί να προκύψουν στις συζητήσεις με τους νεοαφιχθέντες.

Κοινό

Η εκπαίδευση αυτή απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε τοπικούς δημόσιους φορείς, όπως δημοτικά συμβούλια, συνδικάτα, φορείς κοινωνικής πρόνοιας, κέντρα απασχόλησης, οργανισμούς στέγασης ή παρόμοιες οργανώσεις ή φορείς. Πρόκειται για άτομα που είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή των προσφύγων.

Περιεχόμενο

Η εκπαίδευση βασίζεται στις αρχές του μοντέλου κοινοτικής συμμετοχής της Second Tree “Refugees Are People” (Οι Πρόσφυγες είναι Άνθρωποι). Παρέχει εργαλεία σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τις εγγενείς προκαταλήψεις που οδηγούν στο να αντιμετωπίζει ο κόσμος του πρόσφυγες ως κάτι ‘διαφορετικό’, μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, δικαιοσύνης και δέσμευσης.


Keen to learn more about the Refugees Are People approach?

Take a look at our training overview below.