Εκπαίδευση

Εκπαίδευση για νεοαφιχθέντες

Ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να γίνουν τολμηροί συνήγοροι του εαυτού τους που θα είναι σε θέση να υποστηρίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση στη δημιουργία αποτελεσματικών τοπικών πολιτικών, καθώς και να υποστηρίζουν τον εαυτό τους και τις κοινότητές τους.

Στόχοι

Μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει:

  • Γνώση των βασικών τοπικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συνεργασίας και λογοδοσίας μαζί τους.
  • Την ικανότητα να βρίσκουν λύσεις σε κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα των νεοαφιχθέντων.
  • Καλύτερη κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών στην επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης συγκρούσεων και της πειθούς.
  • Αυτοπεποίθηση για την ικανότητά τους να αναλάβουν ενεργό ηγετικό ρόλο στην κοινότητά τους.

Κοινό

Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται σε νεοαφιχθέντες που είναι πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες ή άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Απευθύνεται σε κάθε άτομο που περιθωριοποιείται από το να είναι ενεργό μέλος της κοινότητας υποδοχής του λόγω της εθνικότητάς του. 

Περιεχόμενο

Η εκπαίδευση εισάγει τους συμμετέχοντες στους βασικούς τοπικούς φορείς που εργάζονται στο χώρο της ένταξης προσφύγων, καθώς και στα πλαίσια και τα συστήματα με τα οποία αναμένεται να αλληλεπιδράσουν οι πρόσφυγες. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνίας και ηγεσίας, οι οποίες αποτελούν κλειδί για τη διαμόρφωσή τους σε ενεργούς πολίτες.

Keen to learn more about the Refugees Are People approach?

Take a look at our training overview below.