Αρχική σελίδα (Home Page)

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Η Second Tree επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία βλέπει τους πρόσφυγες και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι βλέπουν την κοινωνία και τον εαυτό τους. 

Το έργο μας στηρίζεται σε μια προσέγγιση που έρχεται να αντιμετωπίσει το στερεότυπο ότι οι πρόσφυγες είναι κακοποιοί, ήρωες ή απελπισμένα θύματα – και να προωθήσει την πραγματικότητα ότι οι πρόσφυγες είναι απλώς ΑΝΘΡΩΠΟΙ.  

Το μοντέλο μας εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητές μας:

Μέσω της ηγεσίας σκέψης (thought leadership) και της κατάρτισης που αμφισβητεί τα αφηγήματα που έχουν τους πρόσφυγες ως θύματα.

Με τους Πρόσφυγες

Μέσω προγραμμάτων γλωσσομάθειας, ευημερίας των νέων, και ένταξης που βγάζουν τους πρόσφυγες από τις δομές και τους φέρνουν κοντά στην τοπική ζωή

ΕΙΜΑΣΤΕ Η SECOND TREE

Η Second Tree είναι ένας εθελοντικός, ανθρωπιστικός οργανισμός βάσης που εργάζεται σε προσφυγικές δομές στη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο μας στηρίζεται σε ένα βασικό ήθος: να αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες ως τους ανθρώπους που είναι και να ξεπερνάμε τα στερεότυπα της θυματοποίησης και ρομαντικοποίησης.

Κάνε μια καλή πράξη σήμερα